Aquacare Tablets

aquacare-tablets

Aquacare Tablets  jest preparatem dezynfekującym i uzdatniającym wodę pitną opartym na nadtlenku wodoru i chlorowodorku poliheksametylenu biguanidyny. Można go z powodzeniem stosować w obecności ptaków w kurniku, gdyż nie zawiera chloru, fenolu, formaldehydu, ani czwartorzędowych amin.

Aquacare Tablets posiada silne własności utleniające, które w połączeniu z trwałą zdolnością bakteriobójczą pozwalają na szybkie oczyszczenie wody do pojenia, chroniąc w ten sposób zdrowie zwierząt. Aquacare Tablets stosuje się 1 tabletkę na 1000 – 2000 litrów wody pitnej dla zwierząt (w zależności od twardości wody), można go stosować jednocześnie z zakwaszaczami. Stosowanie 1 dzień po podaniu leków, witamin usuwa biofilm z linii pojenia i nie dopuszcza do dalszego osadzania się go w przewodach i urządzeniach dozujących. Aquacare Tablets jest zgodny z Zarządzeniem Ministra dotyczącym produktów czyszczących materiały pozostające w kontakcie z artykułami spożywczymi i napojami.

Sprawdź cenę preparatu – kliknij tutaj

Zobacz także...