Cel dezynfekcji

virus

Tylko osiąganie jak najwyższych wyników produkcyjnych, przy jednoczesnym ograniczaniu zbędnych kosztów powoduje opłacalność produkcji drobiarskiej. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest zapewnienie ptakom optymalnych warunków bytowych, w tym również sanitarnych. Prawidłowe przygotowanie obiektu na przyjęcie piskląt ma olbrzymi wpływ na przebieg całego okresu chowu ptaków. Praca i nakłady włożone w sprzątanie, mycie i dezynfekcję hali i zaplecza pozwolą nam uniknąć wielu problemów podczas produkcji i większych kosztów związanych z ewentualnym leczeniem zakażeń drobnoustrojami chorobotwórczymi, jak i strat, które mogą być ich skutkiem.

Warto więc poświęcić trochę czasu i pieniędzy na właściwe przygotowanie hali drobiarskiej do produkcji. Należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach dotyczących prowadzenia fermy drobiu, a mianowicie o ograniczeniu do minimum dostępu osobom postronnym do hali produkcyjnej, oraz o zasadzie „wszystko pełne – wszystko puste”, czyli utrzymywaniu na fermie, w miarę możliwości, tylko jednej grupy wiekowej ptaków.

Przed wstawieniem nowego stada kurcząt do kurnika bardzo ważne jest konsekwentne realizowanie programu oczyszczania i dezynfekcji. Program ten ma na celu zmniejszenie zagrożenia infekcją poprzez redukcję w środowisku licznych drobnoustrojów, poniżej pewnego bezpiecznego poziomu.

Zobacz także...