Dezynfekcja Blog

Agri Germ 2000

Agri Germ 2000 jest złożonym preparatem dezynfekcyjnym o bardzo szerokim spektrum działania: bakteriobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo.

Aquacare Tablets

Aquacare Tablets  jest preparatem dezynfekującym i uzdatniającym wodę pitną opartym na nadtlenku wodoru i chlorowodorku poliheksametylenu biguanidyny. Można go z powodzeniem stosować w obecności ptaków w kurniku, gdyż nie zawiera chloru, fenolu, formaldehydu, ani...

Środki ostrożności na fermie

Obiekt uznany za zdezynfekowany powinien być dostępny wyłącznie dla osób związanych z produkcją po spełnieniu przez te osoby stosownych procedur. Konieczność stosowania dodatkowych środków zapobiegawczych wynika z łatwości z jaką zarazki przenoszą się z...

Etapy dezynfekcji

Dezynsekcja Zanim po odtransportowaniu ptaków z fermy przystąpimy do mycia, powinniśmy dokonać zabiegu dezynsekcji obiektu, w którym wystąpiły problemy z owadami biegającymi, takimi jak karaluchy czy czarne chrząszcze ściółkowe (pleśniakowiec lśniący, trojszyk itp.). Należy...

Cel dezynfekcji

Tylko osiąganie jak najwyższych wyników produkcyjnych, przy jednoczesnym ograniczaniu zbędnych kosztów powoduje opłacalność produkcji drobiarskiej. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest zapewnienie ptakom optymalnych warunków bytowych, w tym również sanitarnych. Prawidłowe przygotowanie...