Schemat mycia kurnika

Mycie kurnika jest wstępem i podstawą prawidłowej dezynfekcji. Należy pamiętać, że jeśli powierzchnie sa brudne nie można ich dobrze zdezynfekować, zawsze coś z drobnoustrojów chorobotwórczych ma szansę przetrwać i stanowić zagrożenie podczas hodowli.

pianowaniePo dokładnym oczyszczeniu powierzchni patogeny są bardziej wrażliwe na środki dezynfekcyjne. W celu uzyskania najlepszego efektu dezynfekcji kurnika należy zawsze trzymać się określonego schematu czyszczenia obiektu. Powtarzanie go systematycznie od razu po odtransportowaniu ptaków do ubojni pozwoli na ograniczenie ryzyka do minimum.
Pierwszymi czynnościami jest usunięcie obornika, usuniecie resztek paszy z karmideł, silosów i zbiorników aby nie zbrylała się i nie pleśniała zalegając.
Po dokładnym oczyszczeniu kurnika z resztek słomy, kurzu, pajęczyn można przystąpić do mycia z zastosowaniem środków myjąco – dezynfekujących. Jest to ważne, gdyż pozwala usunąć nawet 80% patogenów (grzyby, bakterie, wirusy, zanieczyszczenia).
Najlepiej w tym celu wykorzystać myjki wysoko-ciśnieniowe o wydajności minimum 1200l wody na godzinę. Warto też używać ciepłej wody, uzyskując szybszy i lepszy efekt mycia. Podczas nakładania roztworu myjącego należy trzymać dyszę w odległości 30-40cm od mytej powierzchni.
Wszystkie ruchome części np. automaty paszowe, linie paszowe należy zdemontować i czyścić oddzielnie. Nalezy nakładać roztwór myjący od góry do dołu i od końca kurnika do drzwi wyjściowych. A podczas jej spłukiwania: od góry do dołu i od tyłu do przodu ku wyjściu. Mycie nie może ograniczać się jedynie do sufitu, posadzki i ścian. Bardzo dokładnie należy pokryć pianą karmidła, poidła, podajniki paszy oraz linie pojenia. Podczas zabiegu mycia należy również objąć wloty powietrza, kominy wentylacyjne, odsłonięte elementy konstrukcji dachowej, wiązki kabli. Następnie spłukać czysta wodą pod ciśnieniem. Nie należy dopuścić do wyschnięcia mytych powierzchni przed spłukaniem.
W przypadku silnych zabrudzeń np. przy długiej hodowli – indyk, nioska – można nałożyć roztwór roboczy i pozostawić go na ok 30 minut aby się dobrze namoczyło, a następnie spłukać czystą wodą przy użyciu myjek pod wysokim ciśnieniem.
Po zakończeniu mycia należy powtórnie zainstalować wcześniej zdemontowane i umyte części wyposażenia kurnika.

Zobacz także...