Środki ostrożności na fermie

ferma

Obiekt uznany za zdezynfekowany powinien być dostępny wyłącznie dla osób związanych z produkcją po spełnieniu przez te osoby stosownych procedur.

Konieczność stosowania dodatkowych środków zapobiegawczych wynika z łatwości z jaką zarazki przenoszą się z obszarów zainfekowanych na tereny wolne od chorób. Czynnikami – wektorami przenoszącymi zarazki są ludzie, chore i zakażone zwierzęta, w tym ptaki, gryzonie, bezobjawowi nosiciele, owady, sprzęt, opakowania, środki transportu itp. Z tego powodu należy zwrócić szczególną uwagę na następujące środki ostrożności:

  • Zabronić osobom z zewnątrz a zwłaszcza mającym kontakt z ptakami, wchodzenia na teren fermy bez odpowiedniej odzieży i obuwia ochronnego.
  • Przed każdym wejściem musi znajdować się pojemnik z odpowiednim płynem do dezynfekcji obuwia , jak również powinna być możliwość dezynfekcji rąk.
  • Na teren fermy mogą wjeżdżać wyłącznie autoryzowane pojazdy, po uprzedniej dezynfekcji.
  • W bramach wjazdowych należy urządzić niecki dezynfekcyjne lub wyłożyć maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym, pamiętając o tym że długość mat lub niecek musi być większa niż obwód największego koła pojazdu, który może przejeżdżać.
  • Pasze lub komponenty i dodatki paszowe dostarczane na fermę powinny mieć atesty zdrowotne, odpowiadające danej partii. oraz przechowywane w odpowiednich warunkach (zwłaszcza chodzi o zapewnienie prawidłowej wilgotności).
Zobacz także...