Otagowano: chlorki benzylo -c12-18 alkilodimetylowe