Kategoria: Kompendium wiedzy

Schemat mycia kurnika

Mycie kurnika jest wstępem i podstawą prawidłowej dezynfekcji. Należy pamiętać, że jeśli powierzchnie sa brudne nie można ich dobrze zdezynfekować, zawsze coś z drobnoustrojów chorobotwórczych ma szansę przetrwać i stanowić zagrożenie podczas hodowli.

Środki ostrożności na fermie

Obiekt uznany za zdezynfekowany powinien być dostępny wyłącznie dla osób związanych z produkcją po spełnieniu przez te osoby stosownych procedur. Konieczność stosowania dodatkowych środków zapobiegawczych wynika z łatwości z jaką zarazki przenoszą się z...

Etapy dezynfekcji

Dezynsekcja Zanim po odtransportowaniu ptaków z fermy przystąpimy do mycia, powinniśmy dokonać zabiegu dezynsekcji obiektu, w którym wystąpiły problemy z owadami biegającymi, takimi jak karaluchy czy czarne chrząszcze ściółkowe (pleśniakowiec lśniący, trojszyk itp.). Należy...

Cel dezynfekcji

Tylko osiąganie jak najwyższych wyników produkcyjnych, przy jednoczesnym ograniczaniu zbędnych kosztów powoduje opłacalność produkcji drobiarskiej. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest zapewnienie ptakom optymalnych warunków bytowych, w tym również sanitarnych. Prawidłowe przygotowanie...