Agro Xyde II

agroXyde

Agro Xyde II jest skutecznym preparatem dezynfekującym w obiektach hodowlanych: kurnikach, chlewniach i innych pomieszczeniach bytowania zwierząt.

Agro Xyde II może być używany do czyszczenia i dezynfekcji instalacji wody pitnej dla zwierząt i ludzi, do usuwania zanieczyszczeń z rurociagów, zbiorników wody, fontann itp. Posiada Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 2018/04 Na Obrót Produktem Bójczym. Ma bardzo szerokie spektrum działania: przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne i przeciwbakteryjne oraz nie zostawia śladów na podłożu. Agro Xyde II jest aktywny w twardej wodzie nawet w obecności protein. Substancje czynne to nadtlenek wodoru, kwas octowy i kwas nadoctowy. W pustych kurnikach zaleca się stosować oprysk, nasączanie lub zmywanie ścian, klatek, poideł, koryt, silosów itp. o stężeniu roboczym 0,25-075%. Pomiędzy zasiedleniami do dezynfekcji linii pojenia należy stosować roztwór 1-2%, pozostawić na 3-4h a następnie przepłukać czystą wodą pitną. Do mat i basenów przejazdowych zalecany jest roztwór 0,25-1% Agro Xyde II, który należy codziennie odnawiać.

Sprawdź cenę preparatu – kliknij tutaj